Мастер класс по Самбо от Баширова Р. З. в спорт зале Федерации

г. Медногорск 19.12.2016 г.

SAMBO56.RU